Cele stowarzyszenia:

1. Rozwijanie nauk kontekstualnych o zachowaniu w Polsce.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat nauk kontekstualnych oraz spokrewnionych z nimi dziedzin         psychologii poznawczej i behawioralnej.
3. Promowanie w Polsce badań naukowych i wiedzy psychologicznej o ludzkim zachowaniu.
4. Określanie i promowanie rozwoju praktycznej wiedzy o podstawowych zasadach zachowania człowieka, teoriach psychologicznych powiązanych z tymi zasadami oraz
o sposobach uczenia się i promocji tej wiedzy, potwierdzonej najlepszymi dostępnymi naukowymi dowodami na temat skutecznych strategii prewencji i interwencji.
5. Promowanie spojrzenia na naukę jako na dynamiczny proces i ciągłą interakcję między jej założeniami, wiedzą empiryczną oraz jej realizacją w praktyce.
6. Promowanie w Polsce i rozwój społeczności naukowców, badaczy, wykładowców
i praktyków, pracujących w sposób zespołowy, otwarty, samokrytyczny, wolny
od prześladowań oraz otwarty na praktyczną, szeroko zakrojoną wiedzę, celem maksymalizacji korzyści innych ludzi.
7. Doradztwo w Polsce podmiotom politycznym, prawnym oraz decyzyjnym
w odniesieniu do spraw dotyczących kontekstualnych nauk o zachowaniu.
8. Ochrona i promocja zdrowa.
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.