Warsztaty, szkolenia

Narzędzia do pobrania

  • “FACE COVID” – Jak efektywnie funkcjonować w czasie pandemii – Pobierz
  • Kwestionariusz akceptacji i działania (Acceptance and Action Questionnaire-II, Hayes, polska wersja Bartosz Kleszcz) – Pobierz
  • Kwestionariusz Fuzji Poznawczej (Cognitive Fusion Questionnaire, Gillanders, tłumaczenie Lidia Budziszewska) – Pobierz
  • Oko Byka (Bulls Eye, Lundgrean, tłumaczenie Vivian Fiszer) Pobierz
  • karty wartości (Louise Hayes Values Cards, tłumaczenie Joanna Dudek) – Pobierz

Badania naukowe

  • Psychologiczne sposoby radzenia sobie z pandemią coronavirusa – ankieta. Badanie prowadzone w ramach współpracy między Uniwersytetem w Almerii i Instytutem Meaning-Centered Counselling.