Lista członków

mgr Katarzyna Adamus

STRONA

Email: kadamuska@gmail.com

Zawód wyuczony: Psycholożka, Psychotraumatolog

Zainteresowania w CBS: ACT międzykulturowo, ACT dla zdrowia, ACT w edukacji, ACT w opiece zdrowia pierwszego kontaktu, Kontekst procesu starzenia, ACT i uzależnienia, Kliniczna analiza behawioralna, Współczucie, Kontekstualna filozofia nauki, Różnorodność, równość i integracja, Nauki ewolucyjne, ACT i terapia zajęciowa, Ból, Kobiety.

dr Lidia Baran

STRONA

Email: kontakt@lidiabaran.com

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, zdrowie psychiczne studentów, badania kliniczne

Członkini ACBS Polska od listopada 2018.

mgr Michał Baczewski

Email: m.a.baczewski@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholog

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, ACT w opiece zdrowia pierwszego kontaktu, Kontekst procesu starzenia, ACT i uzależnienia, CBS i choroby nowotworowe, Coaching, Gender i różnorodność seksualna, Ból, Psychodynamiczna CBS, Weterani, ACT w budowaniu dobrostanu, ACT w budowaniu pozytywnych relacji, ACT w biznesie i rozwoju, ACT w kryzysie i chorobie

Członek ACBS Polska od października 2023.

mgr Katarzyna Bierzyńska

STRONA, FB

Email: katarzyna.bierzynska@kbterapia.pl

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT i autyzm, ACT dla zdrowia, ACT i służby mundurowe, ACT w edukacji, ACT w opiece zdrowia pierwszego kontaktu, zdrowie psychiczne studentów, współczucie, medycyna kontekstualna, nauki ewolucyjne, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), ból, fizjoterapia, psychodeliczne i nietypowe stany świadomości, psychozy, badania kliniczne, sport, zdrowie i wydajność człowieka, studenci

Członkini ACBS Polska od stycznia 2021.

dr Maria Chełkowska-Zacharewicz

STRONA

Email: maria@psychologmuzyki.pl

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, ACT w edukacji, ACTing i technologia, zdrowie psychiczne studentów, ACT dla muzyków

Członkini ACBS Polska od stycznia 2019.

mgr Hubert Czupała

STRONA

Email: otpbpoznan@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholog

Zainteresowania w CBS: ACT międzykulturowo, ACT dla zdrowia, ACT dla chrześcijan, ACT w edukacji, ACT w opiece zdrowia pierwszego kontaktu, ACTing i technologia, kontekst procesu starzenia, dzieci, nastolatkowie i rodziny, działania na rzecz klimatu, kliniczna analiza behawioralna, zdrowie psychiczne studentów, współczucie, medycyna kontekstualna, różnorodność, równość i integracja, nauki ewolucyjne, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), gender i różnorodność seksualna, studenci, kobiety

Członek ACBS Polska od maja 2018.

mgr Paulina Danielak

STRONA

Email: Kontakt@paulinadanielak.pl

Zawód wyuczony: psycholożka, terapeutka pedagogiczna, psycholog sportu, pedagog specjalny

Zainteresowania w CBS: ACT międzykulturowo, ACT dla zdrowia, ACTing i technologia, CBS i choroby nowotworowe, działania na rzecz klimatu, coaching, współczucie, kontekstualna filozofia nauki, nauki ewolucyjne, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), ból, psychodeliczne i nietypowe stany świadomości, psychodynamiczna CBS, badania kliniczne, sport, zdrowie i wydajność człowieka

Członkini ACBS Polska od lipca 2020.

dr Joanna Dudek

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT międzykulturowo, ACT dla zdrowia, zdrowie psychiczne studentów, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP)

Członkini ACBS Polska od sierpnia 2019.

mgr Margot Daniela Frygier

Email: mfrygier@wp.pl

Zawód wyuczony: pedagożka, nauczycielka, socjoterapeutka

Zainteresowania w CBS: ACT międzykulturowo, ACT i autyzm, ACT dla zdrowia, ACT w edukacji, kontekst procesu starzenia, ACT i uzależnienia, CBS i choroby nowotworowe, dzieci, nastolatkowie i rodziny, coaching, zdrowie psychiczne studentów, współczucie, różnorodność, równość i integracja, obszar sądowy i resocjalizacja, gender i różnorodność seksualna, ACT i terapia zajęciowa, ból, praca socjalna, sport, zdrowie i wydajność człowieka, studenci, weterani, kobiety, osoby z niepełnosprawnością

Członkini ACBS Polska od stycznia 2022.

mgr Marta Figurska

STRONA

Email: figurska.mrt@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, współczucie, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), ból, psychodynamiczna CBS, sport, zdrowie i wydajność człowieka, kobiety

Członkini ACBS Polska od stycznia 2023.

mgr Joanna Gawrońska

STRONA

Email: joanna@joannagawronska.pl

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, ACT i uzależnienia, działania na rzecz klimatu, coaching, zdrowie psychiczne studentów, współczucie, medycyna kontekstualna, kontekstualna filozofia nauki, różnorodność, równość i integracja, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), gender i różnorodność seksualna, psychodeliczne i nietypowe stany świadomości, sport, zdrowie i wydajność człowieka, kobiety, ACT w zarządzaniu, ACT w organizacji

Członkini ACBS Polska od lipca 2018.

lek. med. Maciej Gołąb

STRONA

Email: balogwitek@gmail.com

Zawód wyuczony: lekarz

Zainteresowania w CBS: ACT dla chrześcijan, ACT i uzależnienia, coaching, współczucie, medycyna kontekstualna, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), psychozy

Członek ACBS Polska od czerwca 2022.

dr Magdalena Hyla

STRONA

Email: gabinet@magdalenahyla.com

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, Współczucie, ACT i terapia zajęciowa, Kobiety.

mgr Małgorzata Juraś-Darowny

STRONA

Email: mjmjuras@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, ACT w opiece zdrowia pierwszego kontaktu, ACT i uzależnienia, Kliniczna analiza behawioralna, Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), Badania kliniczne, Praca socjalna

Członkini ACBS Polska od października 2023.

mgr Barbara Anna Kossakowska

STRONA

Email: therapykossakowska@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, kontekst procesu starzenia, dzieci, nastolatkowie i rodziny, kliniczna analiza behawioralna, współczucie, medycyna kontekstualna, różnorodność, równość i integracja, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), ACT i terapia zajęciowa, ból, studenci, kobiety

Członkini ACBS Polska od sierpnia 2019.

mgr Barbara Mróz

STRONA

Email: barbara.m.mroz@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, ACTing i technologia, współczucie, nauki ewolucyjne

Członkini ACBS Polska od marca 2022.

mgr Marcin Nowacki

STRONA

Email: me@marcinnowacki.pl

Zawód wyuczony: psycholog, prawnik

Zainteresowania w CBS: coaching, współczucie, sport, zdrowie i wydajność człowieka

mgr Juliusz Połatyński

STRONA

Email: juliusz.polatynski@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholog, kulturoznawca

Zainteresowania w CBS: ACT międzykulturowo, ACT dla zdrowia, działania na rzecz klimatu, gender i różnorodność seksualna, psychodeliczne i nietypowe stany świadomości, psychozy

Członek ACBS Polska od lipca 2019.

mgr Paulina Siekierska

STRONA

Email: paulina.siekierska@swps.edu.pl

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: coaching, zdrowie psychiczne studentów, współczucie, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP)

Członkini ACBS Polska od października 2021.

mgr Adam Sieradzki

STRONA

Email: adamsieradzki10@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholog

Zainteresowania w CBS: ACT i autyzm, ACT dla zdrowia, ACT w edukacji, Dzieci, nastolatkowie i rodziny, Sport, zdrowie i wydajność człowieka

Członek ACBS Polska od września 2023.

mgr Paulina Siwiec

STRONA

Email: paulina.siwiec.psychologia@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: kliniczna analiza behawioralna, współczucie, różnorodność, równość i integracja, nauki ewolucyjne

Członkini ACBS Polska od stycznia 2021.

mgr Zuzanna Stokłosa

Email: zuzannastoklosa1@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: dzieci, nastolatkowie i rodziny, różnorodność, równość i integracja, satysfakcja seksualna, zaburzenia lękowe

Członkini ACBS Polska od stycznia 2023.

mgr Piotr Suchanek

STRONA

Email: piotr@actodwagi.pl

Zawód wyuczony: psycholog, coach, nauczyciel mindfulness

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, ACT w edukacji, coaching, współczucie, kontekstualna filozofia nauki, nauki ewolucyjne, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), gender i różnorodność seksualna, ból, psychodeliczne i nietypowe stany świadomości, sport, zdrowie i wydajność człowieka

Członek ACBS Polska od marca 2020.

mgr Maja Wencierska

STRONA

Email: maja.wencierska@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholożka, socjolożka, seksuolożka, trenerka biznesu, neurokognitywistka, fizyk medyczny, muzyk

Zainteresowania w CBS: ACT dla zdrowia, ACT w edukacji, dzieci, nastolatkowie i rodziny, coaching, zdrowie psychiczne studentów, współczucie, różnorodność, równość i integracja, obszar sądowy i resocjalizacja, gender i różnorodność seksualna, badania kliniczne, kobiety

Członkini ACBS Polska od kwietnia 2020.

mgr Weronika Woźniak

STRONA

Email: Weronika.a.wozniak@wp.pl

Zawód wyuczony: Terapeuta_ka, Interwent_ka kryzysowa

Zainteresowania w CBS: ACT międzykulturowo, ACT dla zdrowia, CBS i choroby nowotworowe, Dzieci, nastolatkowie i rodziny, Kliniczna analiza behawioralna, Coaching, Ból, Psychozy

Członkini ACBS Polska od marca 2023.

mgr Agnieszka Wroczyńska

STRONA

Email: poradniacbt@gmail.com

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT i uzależnienia, kliniczna analiza behawioralna, współczucie, różnorodność, równość i integracja, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), gender i różnorodność seksualna, ból, kobiety

Członkini ACBS Polska od listopada 2018.

mgr Joanna Wrześniowska

STRONA

Email: jowrzesniowska@pm.me

Zawód wyuczony: psycholożka

Zainteresowania w CBS: ACT międzykulturowo, ACT i judaizm, ACT dla zdrowia, ACT i służby mundurowe, ACT a okres okołoporodowy, kontekst procesu starzenia, współczucie, nauki ewolucyjne, obszar sądowy i resocjalizacja, ACT i terapia zajęciowa, ból, sport, zdrowie i wydajność człowieka, weterani