Konferencja Ciekawość Buduje mosty / Neugier Baut Brücken Poznań 2022

Polski Oddział Association for Contextual Behavioral Science (ACBS Polska) wraz z Niemieckojęzycznym Oddziałem ACBS (Deutschsprachige Gesellschaft für Kontextuelle Verhaltenswissenschaften, DGKV),w skład którego wchodzą członkowie z Niemiec, Szwajcarii i Austrii, organizują międzynarodową konferencję w Poznaniu w dniach 8-11 września 2022 r.

Konferencja ma na celu budowanie mostów między nauką kontekstualną, behawioralną i ewolucyjną oraz zjednoczenie ludzi z naszych krajów zainteresowanych psychicznym aspektem ludzkiego zdrowia i dobrostanu. Wierzymy, że taka konferencja może być miejscem spotkań naukowców i praktyków o różnym zapleczu teoretycznym, np. psychologów, psychiatrów, neurobiologów, a także cenną okazją dla studentów do poznania ludzkich zachowań, w tym emocji i procesów poznawczych.

Ostatni rok szczególnie mocno wpłynął na ludzi na całym świecie. Zmagamy się z największym od lat globalnym kryzysem. Doświadczamy wielu strat: własnego zdrowia, pracy, a nawet naszych bliskich. Jedną z wielu trudnych konsekwencji pandemii jest także utrata zaufania: do systemu ochrony zdrowia, do instytucji rządzących i, co najgorsze, do siebie nawzajem.

Aby odbudować zaufanie, polsko- i niemieckojęzyczne oddziały ACBS postanowiły przyłączyć się do procesu PROSOCIAL Proces ten jest unikalnym podejściem, które czerpie z nagrodzonej Nagrodą Nobla teorii ekonomicznej Elinor Ostrom, nauk ewolucyjnych i kontekstualnej nauki o zachowaniu, aby zaoferować praktyczne ramy do tworzenia wysoce skutecznych, integracyjnych i współpracujących zespołów (zalecana literatura: https://psycnet.apa.org/record/2019-59377-000 ). Pomogło nam to wyjaśnić nasze wspólne wartości, cele i priorytety działania. Konferencja “Ciekawość buduje mosty” da nam okazję do lepszej współpracy w obliczu barier.

Wydarzenie to będzie widocznym efektem naszych zaangażowanych działań, którymi chcielibyśmy się podzielić z szerszą społecznością. Spodziewamy się, że będzie to również punkt wyjścia dla przyszłych wydarzeń wspierających procesy prospołeczne łączące ludzi pracujących na rzecz ludzkiego dobrobytu, pomimo różnic.

Celem wspólnej konferencji, która ma się odbyć w dniach 2022-09-08 do 2022-09-11 w budynku Collegium Biologicum,Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest połączenie sił na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia oraz budowanie mostów pomiędzy:
• praktykami i studentami z Polski i krajów niemieckojęzycznych,
• opartej na dowodach praktyki naukowej i psychoterapeutycznej,
• badaniami nad ciałem człowieka (neurobiologia, nauki ewolucyjne, genetyka) i umysłem (psychologia),
• medycznymi i psychologicznymi podejściami do problemów zdrowotnych.

Proponowane tematy wykładów i warsztatów obejmują relacje między psychoterapią a ewolucją, konsekwencje COVID-19 dla zdrowia psychicznego, badania nad rozprzestrzeniającą się ebolą w wioskach Sierra Leone, neurobiologię medytacji, smutek w perspektywie ewolucyjnej, neurobiologicznej i psychoterapeutycznej, możliwości wykorzystania psychodelików w psychoterapii oraz nowoczesne metody psychoterapii oparte na dowodach. Wykłady i warsztaty będą prowadzone w języku polskim, niemieckim i angielskim.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony i profilu na FB – więcej informacji o konferencji już wkrótce!