Konferencja

Ciekawość buduje mosty / Neugier Baut Brücken

Poznań 2022

Mamy zaszczyt poinformować o organizowaniu przez Polski Oddział Association for Contextual Behavioral Science (ACBS Polska) wraz z Niemieckojęzycznym Oddziałem ACBS (Deutschsprachige Gesellschaft für Kontextuelle Verhaltenswissenschaften, DGKV), w skład którego wchodzą członkowie z Niemiec, Szwajcarii i Austrii, międzynarodowej konferencji w Poznaniu w dniach 8-11 września 2022 r.

 

Konferencja ma na celu budowanie mostów między nauką kontekstualną, behawioralną i ewolucyjną oraz zjednoczenie ludzi z naszych krajów zainteresowanych psychicznym aspektem ludzkiego zdrowia i dobrostanu. Wierzymy, że taka konferencja może być miejscem spotkań naukowców i praktyków o różnym zapleczu teoretycznym, np. psychologów, psychiatrów, neurobiologów, a także cenną okazją dla studentów do poznania ludzkich zachowań, w tym emocji i procesów poznawczych.

Ostatni rok szczególnie mocno wpłynął na ludzi na całym świecie. Zmagamy się z największym od lat globalnym kryzysem. Doświadczamy wielu strat: własnego zdrowia, pracy, a nawet naszych bliskich. Jedną z wielu trudnych konsekwencji pandemii jest także utrata zaufania: do systemu ochrony zdrowia, do instytucji rządzących i, co najgorsze, do siebie nawzajem.

Aby odbudować zaufanie, polsko- i niemieckojęzyczne oddziały ACBS postanowiły przyłączyć się do procesu PROSOCIAL. Proces ten jest unikalnym podejściem, które czerpie z nagrodzonej Nagrodą Nobla teorii ekonomicznej Elinor Ostrom, nauk ewolucyjnych i kontekstualnej nauki o zachowaniu, aby zaoferować praktyczne ramy do tworzenia wysoce skutecznych, integracyjnych i współpracujących zespołów (zalecana literatura: https://psycnet.apa.org/record/2019-59377-000). Pomogło nam to wyjaśnić nasze wspólne wartości, cele i priorytety działania. Konferencja “Ciekawość buduje mosty” da nam okazję do lepszej współpracy w obliczu barier!

Wydarzenie to będzie widocznym efektem naszych zaangażowanych działań, którymi chcielibyśmy się podzielić z szerszą społecznością. Spodziewamy się, że będzie to również punkt wyjścia dla przyszłych wydarzeń wspierających procesy prospołeczne łączące ludzi pracujących na rzecz ludzkiego dobrobytu, pomimo różnic.

Celem konferencji, która odbędzie się w dniach 08.09.2022 do 11.09.022 w budynku Collegium Biologicum, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest połączenie sił na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia oraz budowanie mostów pomiędzy:

• praktykami i studentami z Polski i krajów niemieckojęzycznych,
• opartą na dowodach praktyką naukową i psychoterapeutyczną,
• badaniami nad ciałem człowieka (neurobiologia, nauki ewolucyjne, genetyka) i umysłem (psychologia),
• medycznym i psychologicznym podejściem do problemów zdrowotnych.

Proponowane tematy wykładów i warsztatów obejmują:

  • relacje między psychoterapią a ewolucją,
  • konsekwencje COVID-19 dla zdrowia psychicznego,
  • neurobiologię medytacji,
  • smutek w perspektywie ewolucyjnej, neurobiologicznej i psychoterapeutycznej,
  • możliwości wykorzystania psychodelików w psychoterapii oraz
  • nowoczesne metody psychoterapii oparte na dowodach.
Wykłady i warsztaty będą prowadzone w języku polskim, niemieckim i angielskim!
Zapraszamy do śledzenia naszej strony, profilu na FB oraz wydarzenia na FB – więcej informacji o konferencji już wkrótce!