PROF. DR HAB. PAWEŁ OSTASZEWSKI
Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS

Specjalizuje się w psychologii behawioralnej, psychologii biologicznej oraz radykalnym behawioryzmie. Interesuje się wykorzystaniem psychologii behawioralnej w rozwoju osobistym i terapii, a także behawioralnymi metodami zmiany zachowania, zwłaszcza rozwijaniem elastyczności psychologicznej poprzez metody stosowane w ramach terapii akceptacji i zaangażowania. Zajmuje się także problematyką dokonywania wyboru, samokontroli i impulsywności względem nagród odroczonych, a także takich, których uzyskanie wymaga włożenia wysiłku.

Wyróżniające osiągnięcia:

  • Opiekun naukowy pierwszych w Polsce prac doktorskich poświęconych ACT (dr Joanna Dudek) i RFT (dr Krystyna Pomorska).
  • Redaktor naukowy tłumaczenia pierwszego polskiego podręcznika poświęconego ACT oraz współautor, razem ze Stanisławem Malickim, pierwszego w Polsce artykułu poświęconego RFT.
  • Inicjator otwartych spotkań „Wieczory z psychologią kontekstualną”.
  • Inicjator wprowadzenia elementów kontekstualnej nauki o zachowaniu do programu studiów wyższych w dyscyplinie psychologia oraz studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania.

Uzasadnienie nadania tytułu: OFICJALNE NADANIE