Patronat

Kto najbardziej skorzysta z Twoich działań? Jaka jest specyfika grupy docelowej? Docelowi odbiorcy (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie)

Napisz proszę czego od nas potrzebujesz? W jaki sposób możemy wesprzeć Twoją inicjatywę?