Strony WWW

ACBS

Strona Association for Contextual Behavioral Science oferująca dostęp do materiałów dotyczących terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), teorii ram relacyjnych (RFT) oraz kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS).

Uczę się ACT 

Strona poświęcona szkoleniom oraz oferująca wolny dostęp do specjalistycznych artykułów, materiałów do pracy, relacji z badań oraz fragmentów książek i nagrań.

O psychologii

Emocje.pro