O nas

 

Stowarzyszenie Association for Contextual Behavioral Science Polska jest polskim oddziałem światowej ogranizacji Association for Contextual Behavioral Science. Zajmujemy się promocją i rozwojem terapii akceptacji i zaangażowania, nauk kontekstualnych o zachowaniu oraz teorii ram relacyjnych.

Stowarzyszenie nieoficjalnie rozpoczęło swoją działalność po Światowej Konferencji ACBS w Berlinie w 2015 roku. Zjazd założycielski odbył się w lecie 2017 roku w Brodnicy. Rejestracja nastąpiła w styczniu 2018 roku.

ACBS Polska może pochwalić się licznymi sukcesami:

 • organizacja czterech konferencji ACT i CBS (w tym dwóch międzynarodowych) w latach 2016, 2017, 2018 i 2022,
 • współorganizowanie z Polskim Towarzystwem Terapii Dialektyczno-Behawioralnej konferencji 'Osobowość z Pogranicza’ w 2018,
 • udostępnianie materiałów video na temat ACT i nauk kontekstualnych na kanale YouTube,
 • organizowanie cyklicznych spotkań 'Wakacje z ACT’ w 2017, 2018, 2019 i 2020,
 • zorganizowanie szeroko zakrojonego szkolenia w interwencji kryzysowej w nurcie ACT (FACT COVID 19), której autorem jest Hubert Czupała (liczba uczestników to ok. 200, stan na 01.02.2021),
 • wielostopniowe szkolenie PROSOCIAL dla Stowarzyszenia (prowadzone przez Jagę Biernacką i Paula Atkinsa),
 • obejmowanie patronatem szkoleń, publikacji i wydarzeń związanych z ACT i naukami kontekstualnymi.

Aktualne działania Stowarzyszenia to:

 • kontynuacja szkolenia z interwencji kryzysowej FACT COVID 19,
 • przygotowywanie i trening zespołu superwizorów ACT,
 • organizowanie konferencji i szkoleń,
 • kontynuacja szkolenia PROSOCIAL dla ACBS Polska,
 • prowadzenie grup samokształceniowych ACT na podstawie najnowszych publikacji z obszaru CBS,
 • organizowanie otwartych spotkań poświęconych CBS,
 • informowanie o istotnych wydarzeniach z obszaru CBS,
 • działalność na rzecz certyfikacji terapii z obszaru CBS.