Zarząd

Lidia Baran

Przewodnicząca

Barbara Anna Kossakowska

Zastępca Przewodniczącej

Joanna Gawrońska

Sekretarz/Skarbnik

Hubert Czupała

Członek Ogólny

Diana Singh

Członek Ogólny

Piotr Suchanek

Członek Ogólny

Agnieszka Wroczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Juliusz Połatyński

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Mateusz Fudali

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Klaudia Krętuś

Reprezentantka Studentów