Literatura

KSIĄŻKI NAUKOWE:

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G. (2013). TERAPIA AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA. Proces i praktyka uważnej zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Harris, R. (2018). ZROZUMIEĆ ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce. Gdańsk: GWP.

Hayes, L., Ciarrochi, J. (2019). TRUDNY CZAS DOJRZEWANIA. Jak pomóc nastolatkom radzić sobie z emocjami, osiągać cele i budować więzi, stosując terapię akceptacji i zaangażowania oraz psychologię pozytywną. Gdańsk: GWP.

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi dla praktyków i badaczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

KSIĄŻKI SAMOPOMOCOWE:

Hayes, L., Bailey, A., Ciarrochi, J. (2019). W PUŁAPCE MYŚLI – DLA NASTOLATKÓW. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Gdańsk: GWP.

Ciarrochi, J., Bailey, A., Harris, R. (2019). POŻEGNAJ WAGĘ. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki. Gdańsk: GWP.

Hayes, S. C. (2020). Umysł wyzwolony. Gdańsk: GWP.

Wilson, K. G., DuFrene, T. (2020). Życie bez nałogu. Uwolnij się od uzależnienia, wykorzystując techniki ACT. Sopot: GWP.

Turell, S. L., McCurry, C., Bell, M. (2020). Dorastanie bez lęku. Ćwiczenia oparte na terapii ACT i mindfulness. Sopot: GWP.

Wilson, K. G., DuFrene, T. (2021). W sieci natrętnych myśli. Jak uwolnić się od bezustannej walki z lękiem i niepokojem. Sopot: GWP.

Hayes, S. C., Smith, S. (2021). W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Sopot: GWP.

Ciarrochi, J., Hayes, L. (2021). Idź własną drogą. Jak żyć w zgodzie ze sobą i realizować marzenia dzięki technikom terapii ACT. Sopot: GWP.

Coyne, L. W., Murrell, A. R. (2022). Wyzwanie rodzicielstwo. Jak poradzić sobie z emocjami, trudnymi myslami i stresem. Sopot: GWP.

McKay, M., Greenberg, M. J., Fanning, P. (2022). Wybrakowani, bezwartościowi, wadliwi. Zmień autodestrukcyjne przekonania dzięki technikom terapii schemató oraz ACT. Sopot: GWP.

ARTYKUŁY NAUKOWE:

Malicki, S., Dudek-Głąbicka, J., Ostaszewski, P. (2013). Funkcjonalno-kontekstualne rozumienie problemów zdrowotnych. Postępy Nauk Medycznych, 1, 22-27.

Ostaszewski, P., Malicki, S. (2013). Człowiek – zwierzę werbalne: wprowadzenie do Teorii Ram Relacyjnych. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 45-57.

Dudek, J., Ostaszewski, P., Malicki, S. (2014). Transdiagnostyczne modele zaburzeń odżywiania i metody terapii, na przykładzie poznawczo-behawioralnego modelu Fairburna i terapii poprzez akceptację i zaangażowanie. Roczniki Psychologiczne, 17(1), 7-39.

Dudek, J., Ostaszewski, P., Białaszek, W., Malicki, S., Skarżyńska, A. (2014). Związek elastyczności psychologicznej i spostrzeganej stygmatyzacji z satysfakcją z życia osób chorych na padaczkę: perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23, 17-24.

Malicki, S., Ostaszewski, P. (2014). Unikanie doświadczania jako funkcjonalny wymiar transdiagnostycznego podejścia do psychopatologii. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23, 61-71.

Dudek, J., Ostaszewski, P. (2015). Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (Functional Analytic Psychotherapy, FAP): kliniczne zastosowanie współczesnej psychologii behawioralnej. Przegląd Psychologiczny, 58, 437-454.

Dudek, J., Białaszek, W., Ostaszewski, P. (2016). Quality of life in women with lipoedema: a contextual behavioral approach. Quality of Life Research, 25, 401–408.

Hyla, M. (2017). Dlaczego opieramy się własnym marzeniom? Rozwój osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej. Chowanna, 49(2), 373-388.

Kleszcz, B., Dudek, J., Białaszek, W., Ostaszewski, P., Bond, F. (2018). Właściwości psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Akceptacji i Działania (AAQ-II). Studia Psychologiczne, 1(56), 1-20.

Pomorska, K., Ostaszewski, P. (2018). Teoria ram relacyjnych (Relational Frame Theory, RFT) – współczesne, behawioralne podejście do języka i umiejętności poznawczych. Zastosowanie w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Psychologia rozwojowa, 23(2), 21-33.

Starzomska, M., Wilkos, E., Kucharska, K. (2018). Współczesne kierunki w leczeniu osób chorującychna jadłowstręt psychiczny. „Trzecia fala” terapii poznawczo-behawioralnej. Psychiatria Polska, 52(4), 651-662.

Baran, L. (2019). Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) w zaburzeniach lękowych. Psychiatria po Dyplomie, 1, 40-43.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE:

Ostaszewski, P., Dudek-Głąbicka, J. (2012). Zwodniczy umysł. Charaktery, 185, 60-63.

Sadecka, S. (2018). Trening akceptacji i zaangażowania. Newsweek Psychologia, 2.

Kossakowska, B. A. (2020). Bądź sobą! Dlaczego boimy się odrzucenia przez grupę Kulczyk Foundation

Kossakowska, B. A. (2020). Co to jest uważność (mindfulness) i jak ją rozwijać u dziecka? Kulczyk Foundation 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE KONTEKSTUALNEJ NAUKI O ZACHOWANIU:

Hayes, S. C., Hofmann, S. G. (2020). Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach. Wiedza i kluczowe kompetencje. Gdańsk: GWP.

Roediger, E., Stevens, B. A., Brockman, R. (2021). Kontekstualna terapia schematów. Integracyjne podejście do zaburzeń osobowości, dysregulacji emocjonalnej i funckjonowania w relacjach. Sopot: GWP.

Hayes, S. C., Hofmann, S. G. (2022). Ponad DSM. Ku alternatywnej, opartej na procesach diagnozie i terapii zaburzeń psychicznych. Sopot: GWP.