Elastyczność psychologiczna i choroby onkologiczne

Przekazujemy zaproszenie do udziału w badaniu naukowym!

Ewelina Lewandowska z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie prowadzi pod opieką dr Małgorzaty Wawrzyniak badanie do pracy magisterskiej, dotyczące dotyczące elastyczności psychologicznej osób chorych onkologicznie. Poszukuje w związku z tym osób, u których od diagnozy lub nawrotu choroby minęło co najmniej 6 miesięcy i które wypełniłyby ankietę online składającą się z metryczki i czterech kwestionariuszy (szacowany czas wypełnienia to 15 minut).

Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, jego wyniki będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, a z udziału można zrezygnować w dowolnym momencie. Uzyskane wyniki będą mogły przyczynić się do lepszego dopasowywania metod i narzędzi psychoterapeutycznych do potrzeb osób chorych onkologicznie.

Zapraszamy do udziału w badaniu i udostępniania informacji o nim.

Link do badania dostępny jest TUTAJ.

Kontakt z autorką badania: elewandowska6@st.swps.edu.pl

Kontakt z opiekunem naukowym: malgorzata.wawrzyniak@swps.edu.pl