Doskonalenie rozmowy klinicznej z dr Matthieu Villatte

Już w październiku pod patronatem ACBS Polska odbędzie się szkolenie ’Doskonalenie rozmowy klinicznej – język jako interwencja. Szkolenie oparte na naukowym podejściu do języka (RFT)’!

W trakcie szkolenia omówiona zostanie rola procesów językowych w rozwoju i utrzymywaniu się problemów psychologicznych: W jaki sposób terapeuci mogą złagodzić cierpienie spowodowane przez język i poznanie poprzez wykorzystanie języka i poznania? Zaproponowane zostaną innowacyjne sposoby poprawy oceny diagnostycznej i interwencji przy użyciu określonych rodzajów rozmów klinicznych. Zademonstrowane zostaną techniki kształtowania zmiany zachowania oraz wzmacniania znaczenia i motywacji, przy użyciu metafor i zmian perspektywy.

Szkolenie prowadzić będzie dr Matthieu Villatte

Celem szkolenia jest:

 1. Opisanie i wdrożenie elementów kontekstowego procesu terapii behawioralnej.
 2. Zaprezentowanie technik łączących proces terapeutyczny z życiem klienta.
 3. Opisanie elementów pracy doświadczalnej nad świadomością.
 4. Wdrażanie procesu i technik pomagania klientom w obserwowaniu i opisywaniu doświadczeń psychologicznych.
 5. Wdrażanie procesu i technik pomagających klientom w śledzeniu funkcjonalnych związków między doświadczeniami.
 6. Opisanie głównych procesów związanych z przyjmowaniem perspektywy w pracy empirycznej.
 7. Wdrażanie technik przyjmowania perspektywy zwiększających świadomość klienta.
 8. Opisanie głównych procesów zachodzących w metaforach doświadczalnych.
 9. Zaprezentowanie technik współtworzenia metafor doświadczeniowych z klientem.
 10. Opisanie procesów językowych związanych ze znaczeniem i motywacją.
 11. Zaprezentowanie technik budowania znaczenia i motywacji poprzez naturalne rozmowy.
 12. Wdrażanie różnych technik doświadczalnych poprzez naturalne rozmowy.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdziecie na stronie wydarzenia na FB.

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez STRONĘ.