Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS)

Już w lutym pod patronatem ACBS Polska rusza pierwsze całościowe studium edukacji opartej na CBS dla pracowników warszawskich placówek oświatowych!

Spotkania odbywać będą się raz w miesiącu od lutego 2021 do maja 2022 (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Uczestnicy tego bezpłatnego kursu będą poznawać podstawowe założenia CBS oraz wybrane metody pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Psycho-Edukacja.

Szczegółowe informacje na temat kursu w tym program, sylabusy zajęć i sylwetki prowadzących znajdziecie na stronie internetowej FP-E.

Zapisy na obecną edycję są już zamknięte – śledźcie naszą stronę i profil na FB, aby uzyskać informacje o kolejnych edycjach kursu!