Elastyczne rodzicielstwo

Terapia akceptacji i zaangażowania w pracy z rodzicami

We wrześniu zapraszamy również na odbywające się pod patronatem ACBS Polska szkolenie na temat pracy z rodzicami!

Odbiorcami szkolenia są specjaliści pracujący z rodzicami oraz rodzinami, w tym z osobami wychowującymi dzieci z zaburzeniami rozwoju, zachowania, niepełnosprawnościami, problemami zdrowotnymi czy trudnościami natury psychicznej, psychoterapeuci i psycholodzy pragnący poszerzyć swój warsztat o metody pracy z tematyką rodzicielstwa, kiedy pojawia się na sesjach z klientami.

Szkolenie prowadzić będzie Ola Żabicka.

Celem szkolenia jest między innymi:

• Poznanie teoretycznych ram terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).
• Poznanie i doświadczenie sześciu procesów elastyczności psychologicznej.
• Omówienie procesów elastyczności psychologicznej w relacji rodzic-dziecko („podwójny” heksafleks).
• Omówienie teorii ram relacyjnych i jej zastosowania w pracy z rodzicami.
• Poznanie specyficznych technik rozwijania elastyczności psychologicznej u rodziców.

Koszt szkolenia to 540 zł.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdziecie na stronie wydarzenia na FB.

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez FORMULARZ.