„Meaningful ACT”

 

 

„Meaningful ACT”, czyli w kierunku wartości z terapią akceptacji i zaangażowania oraz stowarzyszeniem ACBS Polska

Autor: Hubert Czupała (Przewodniczacy ACBS Polska)

Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Comitmment Therapy; ACT) jest jednym z praktycznych zastosowań kontekstualnej nauki o zachowaniu, której przedstawicieli zrzesza Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Powstało ono z myślą o łagodzeniu ludzkiego cierpienia, poprawie jakości życia oraz świata, który nas otacza. Misją stowarzyszenia jest, aby efektami pracy dzielić się w sposób otwarty, kolektywny, hojny, niedyskryminacyjny.

Otwarty dostęp do materiałów i brak restrykcji związanych z certyfikacją oraz silnie rozbudowana podstawa naukowa powodują, że techniki ACT zyskują popularność i są coraz powszechniej stosowane. Ma to jednak również swoją ciemną stronę, ponieważ ACT jest często postrzegany jako zestaw technik, metafor czy protokołów „trzeciej fali”, który można stosować niezależnie od misji ACBS.

Sercem ACT są wartości, jakimi kieruje się stowarzyszenie, a rozwijanie i wykorzystywanie elastyczności psychologicznej w interwencjach wymaga kształtowania własnej otwartej postawy życiowej, rozwijania świadomości aktualnego i historycznego kontekstu oraz nauki poprzez praktykę i doświadczenie angażowania się w wartościowe działania.

W innych stowarzyszeniach terapeutycznych szkolenia wymagają akredytacji ośrodków szkolących i trenerów, kontroli zgodności uznanych protokołów pracy oraz ponoszenia opłat licencyjnych. W stowarzyszeniu ACBS Polska postępujemy inaczej. Zdecydowaliśmy się udzielać patronatu stowarzyszenia bez opłat, ekskluzywności licencji czy kontroli wszelkim wydarzeniom związanym z propagowaniem kontekstualnej nauki o zachowaniu, w tym warsztatom, szkoleniom czy konferencjom poświęconym ACT.

Zależy nam na tym, aby dowiedzieć się, co chcecie osiągnąć poprzez swoje wydarzenie, jak chcecie do tego wykorzystać ACT i jego naukowe zaplecze, jakie widzicie przeszkody i jak ACBS Polska może Wam pomóc? Do uzyskania patronatu wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej ACBS Polska po kliknięciu zakładki PATRONAT.

Przyznanie patronatu oznacza, że wydarzenie jest zgodne nie tylko ze standardami Evidence-Based Therapy, ale również, że uczestnicy są świadomi wartości, jakimi kieruje się ACBS. Po uzyskaniu patronatu informacje o Twoim wydarzeniu zostaną opublikowane na stronie ACBS Polska, na naszym profilu na Facebooku oraz przesłane do członków w newsletterze.

Jeżeli podejmujesz inicjatywy związane z ACT czy CBS, patronat ACBS Polska oczywiście nie jest konieczny do ich organizowania. Może wydawać się nawet, że niekoniecznie opłaca się poświęcać czas, żeby go zdobywać. Uważamy jednak, że WARTO!

Wartość Patronatu ACBS Polska wiąże się bowiem nie tylko z dbaniem o merytoryczny poziom realizowanych inicjatyw i promowaniu otwartego dostępu do sprawdzonej wiedzy dla każdej zainteresowanej nią osoby, ale przede wszystkim stanowi dla nas sposób na budowanie otwartej, świadomej i zaangażowanej społeczności klinicystów i naukowców.