Oświadczenie Zarządu ACBS Polska w sprawie podpisanego wniosku o odwołanie krajowej konsultant w dziedzinie psychoterapii

 

Kilka dni temu w imieniu ACBS Polska podpisaliśmy, wraz z innymi stowarzyszeniami, petycję o odwołanie obecnej konsultantki krajowej w dziedzinie psychoterapii. Decyzja była dla nas trudna, ponieważ dostrzegamy ogrom prac, jakie wykonała Pani Mizerska w celu uporządkowania sytuacji prawnej psychoterapii w Polsce i jesteśmy jej za to wdzięczni. Funkcjonowanie w przestrzeni przewidywalnej i uporządkowanej jest nam niezwykle bliskie, gdyż będzie służyło zarówno psychoterapeutom, jak i klientom/pacjentom. 

Nasze wątpliwości wzbudził jednak sposób powołania Pani Konsultant (bez uzgodnienia ze środowiskiem terapeutycznym i stowarzyszeniami, w ostatnią nocy sprawowania władzy wcześniejszego rządu) oraz to czy propozycje zgłaszane przez Panią Konsultant będą w najlepszym stopniu chroniły różne grupy realizujące obecnie psychoterapię w Polsce. 

Wyrażamy tym samym potrzebę, by osoba, która ma realny wpływ na zasady na jakich psychoterapeuci będą mogli zdobywać i poświadczać swoje kompetencje była osobą, której bliskie jest prowadzenie psychoterapii w oparciu o evidence based practice, a także której zależy na możliwie pełnej reprezentacji całego środowiska terapeutycznego. Terapie skuteczne prowadzone są zgodnie ze sztuką i określonymi założeniami teoretycznymi, a te są inaczej rozumiane w różnych nurtach, dlatego stoimy na stanowisku, iż konieczne jest, by terapeuci mogli od początku kształcić się w wybranym przez siebie podejściu – nie jest dla nas jasne na ile Pani Konsultant będzie stała na straży tej wizji. Źle wyszkoleni terapeuci nie będą w stanie zapewnić najlepszej możliwej terapii, a chcemy, by klienci/pacjenci państwowych placówek otrzymywali wsparcie, które będzie w jak najszybszym czasie i w sposób jak najbardziej skuteczny przynosiło im ulgę, oraz żeby w ramach oferowanych i refundowanych usług znalazły się ACT, DBT, CFT, FAP czy PBT. Wierzymy, że jest możliwe powołanie na to stanowisko osoby, która podziela tak opisaną wizję. 

Chcielibyśmy jednocześnie zapewnić, że nie podzielamy stanowiska, że psychoterapia w kontekście służby zdrowia miałaby ograniczać się tylko do zwalczania zaburzeń. Zdajemy sobie sprawę, że zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, jest czymś więcej niż brakiem choroby. Nie podzielamy również stanowiska dotyczącego sposobu kształcenia terapeutów czy wymogu wykształcenia bazowego ograniczonego jedynie do kilku profesji, co naszym zdaniem spowoduje ograniczanie dostępności do zawodu psychoterapeuty, a co z tym związane także mniejszą dostępność psychoterapii dla osób potrzebujących. W pełni odcinamy się również od wszelkich osobistych ataków na Panią Mizerską – swoim głosem pragniemy zasygnalizować jedynie merytoryczne aspekty oraz odpowiedzialność związane z pełnieniem roli krajowego konsultanta.   

Jako stowarzyszeniu zależy nam na tym, aby brać czynny udział w procesie wyboru osoby mającej pełnić tą funkcję oraz w dalszych pracach nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty. Odwołanie obecnej konsultantki i włączenie nas jako stowarzyszenia do dialogu oraz budowania porozumienia ponad podziałami, ma dać możliwość aktywnego udzielania się na forum, by nasz głos był zarówno reprezentowany, jak i słyszany. 

Dlatego, pomimo istotnych różnic i wątpliwości zdecydowaliśmy się być jednymi z sygnatariuszy pisma. Wierzymy, że w ten sposób realizujemy zarówno naszą misję jako stowarzyszenia, jak i możliwie najlepiej reprezentujemy Was – nasze członkinie i naszych członków. Liczymy na Wasze zrozumienie i wsparcie naszej pracy jako Zarządu.

Lidia Baran

Hubert Czupała

Mateusz Fudali

Joanna Gawrońska

Barbara Kossakowska

Klaudia Krętuś

Juliusz Połatyński

Diana Singh

Piotr Suchanek

Agnieszka Wroczyńska