Pay ACT forward – Focused ACT Crisis Intervention Training

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat darmowego szkolenie z interwencji kryzysowej wg modelu ACT!

Po co to robimy?
W całej społeczności ACBS promujemy i działamy w zgodzie z wartościami stowarzyszenia ACBS. Dążymy do tego, aby nasze działania były oparte na współpracy, otwartości, wspieraniu się, wyrozumiałości oraz refleksyjności dotyczącej efektów tych działań.
sfsfsdfsdfsdfsdfsf
Do czego my się zobowiązujemy?
Uczestnicy biorą udział w nieodpłatnym szkoleniu z zakresu prowadzenia interwencji kryzysowej według modelu ACT. Szkolenie obejmuje podstawową wiedzę o sytuacjach kryzysowych, tworzenie konceptualizacji sytuacji kryzysowej, kształtowanie otwartej postawy interwenta, umiejętności działania w obliczu kryzysu. Szkolenie obejmuje 12 godzin w formie online. Uczestnicy otrzymają również materiały przydatne w pracy (handout szkolenia) i materiały konieczne do dalszego szkolenia (prezentacje powerpoint, konspekt).
rfgsdfgsfsfsfsfsfs
Zasady przyjmowania na szkolenie:
? pierwszeństwo zapisów mają osoby będące członkami ACBS Polska, które podpiszą deklarację przeszkolenia kolejnych 5 osób (deklaracja “szkolę dalej”),
? drugie w kolejce są osoby będące członkami ACBS Polska, które podpiszą deklarację o wykonaniu wolontariatu na rzecz pomocy ludziom w sytuacji kryzysu w Ukranie w wymiarze przynajmniej 12 godzin (deklaracja “działam wolontaryjnie”),
? trzeci w kolejce – wszyscy chętni, którzy podpiszą deklarację przeszkolenia kolejnych 5 osób (deklaracja “szkolę dalej”),
? następni w kolejności – wszyscy chętni, którzy podpiszą deklarację o wykonaniu wolontariatu na rzecz pomocy ludziom w sytuacji kryzysu w Ukranie w wymiarze przynajmniej 12 godzin (deklaracja “działam wolontaryjnie”).
rgergeergsesw
Wystawienia zaświadczenia o odbytym szkoleniu “Pay ACT forward ” następuje po dopełnieniu formalności związanych z podpisaną deklaracją.
dfsdfsdsfdfsdfs
Jeżeli powyższe zasady współpracy są zgodne z Twoimi wartościami oraz posiadasz przestrzeń i zasoby w swoim życiu na szerzenie “Pay ACT forward ” zapraszamy do zgłoszenia się na szkolenie!
fgdfgdfgdfgdfgd
dfsdfsdfsdfsdfsdf
Informacja zwrotna pod tym linkiem:
https://forms.gle/zdNJDdLrSRux1mDX7