Nowi Pionierzy i Pionierki Pandemii

 

W zakładce ZASOBY –> Materiały opublikowaliśmy darmową ulotkę „Nowi Pionierzy i Pionierki Pandemii”.

Ulotka zawiera materiały możliwe do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą w trakcie trwającej pandemii. Autorką oryginału jest Caroline Martin, a wersję polską przygotowała Diana Singh. Konsultacje merytoryczne ze strony ACBS Polska przeprowadziła Barbara Kossakowska. Patronami materiałów w wersji ogólnej, męskiej i żeńskiej jest ACBS Polska oraz GWP!

ULOTKA