Pay ACT forward

Pay ACT forward – Focused ACT Crisis Intervention Training Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat darmowego szkolenie z interwencji kryzysowej wg modelu ACT! Po co to robimy?W całej społeczności ACBS promujemy i działamy w zgodzie z wartościami...

Projekt 'FACT COVID-19′

Projekt FACT COVID-19 Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat autorskiego programu szkolenia ‘FACT COVID-19’! Ulotka do pobrania: FACT...